Filosofiska diskussionskvällar

Syftet med dessa möten är att skapa en positiv framtid. En värld för kreativitet. För skapande. I lekfullhet med kärlek och ambition.

För detta behöver vi veta 1) var står vi, 2) vad målet är, och 3) hur vi tar oss dit.

Metoden för alla dessa steg är öppenhet för nya tankar, kritiskt ifrågasättande och upplysning. Vi har alla tillgång till en oändlig vishet, altruism och styrka.

1. Var är vi nu

Det är oerhört viktigt att bli medveten om den manipulation som genomsyrar alla delar av vårt liv, som styr vår världsbild, tankar, känslor och beteende. Ska vi ha någon chans att förändra världen till det bättre behöver vi vara medveten om hur våra åsikter är styrda av destruktiva strömningar.

2. Var vill vi vara

Det finns bättre alternativ till praktiskt taget allt i vårt samhälle. De flesta har manipulerats att tro att det inte finns några realistiska alternativ till vad vi har idag. En enorm förvirring existerar i kollisionen när människor med olika världsbild försöker enas om framtidsmål. Problemet att komma överens grundar sig ofta i att de har olika föreställningar om vad som är möjligt och realistiskt. Glöm bort högerpolitik eller vänsterpolitik. Den grundläggande längtan bakom höger och vänster kan förenas.

Jag kan ge konkreta exempel på bättre alternativ inom ekonomi, demokrati, pedagogik, psykologi, medicin, miljö, energi, datorer, matematik, historia, filosofi, religion, osv.

3. Hur kommer vi dit

Vi kan uppnå våra mål och vi kan göra det stegvis. Varje del av samhället har förändrats till det vi har idag genom många många mindre steg. Samhället förändras i grunden genom medvetandeförändringen hos varje ny generation. Metoden till förändring består av:

a) Börja med dig själv. Var en förebild och inspiration för andra. Fortsätt med de som står dig närmast i familj, företagande, livsutrymme, osv.

b) Sprid upplysning om 1) var vi är, 2) att det finns alternativ, och 3) vad var och en av oss kan göra.

Samhället är vad vi själva gör av det. Politiker, företagare och andra makthavare är också människor, fångade i en världsbild och ett system av manipulation. När fler och fler människor blir medvetna kommer de att göra bättre val i sitt liv och i val av politiker. Dessutom kommer de som engagerar sig politiskt, på alla nivåer, att vara medvetna nog att göra bättre val.

All förändring utgår från dig själv. Därför är personlig och andlig utveckling av vikt. Speciellt de verktyg till självinsikt, förändring och upplysning som ges inom esoteriken. Där har jag speciellt intresserat mig för teosofi, kabbala, alkemi, tarot och magi.

Form

Utskick om kommande träffar och vad de kommer att handla om skickas till e-postlistan goteborg. Listan fungerar även som ett forum för diskussioner för alla deltagare.

Kontaktinformation med mera finns på min hemsida. Skriv till mig om du är intresserad av att deltaga.

Träffarna kommer ofta att utgå från en dokumentär eller filmat föredrag eller en spelfilm. Vi ser på ett kort stycke och pausar sedan för att tolka inehållet och komma med egna funderingar, osv.

Speciellt har jag tittat på filmens budskap med hjälp av hjälteresan och kabbala.

Gå gärna med i vår grupp på Facebook.

Kommande träffar

Annonseras på vår e-postlista och på vår evenemangssida på facebook.

I kreativ glädje för en bättre värld.

pi